نحوه ثبت ایده.

پژوهشگران محترم  لطفا پس از تدوین ایده طبق فرمت ذیل اقدام به ارسال ایده نمائید. 

دانلود فرمت ایده

تذکر: به مقالاتی که طبق فرمت ایده نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
آپلود فایل word و pdf برای ارسال ایده الزامی است
هرگونه تغییر در وضعیت ایده شما از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید

دانلود فرمت پاورپوینت جهت ارائه ایده بعد از پذیرفته شدن ایده