وبینار آموزشی «توسعه فردی و موفقیت در کارآفرینی٬ کسب و کار و کسب ثروت» در تاریخ هفدهم دیماه ۱۳۹۹ توسط مرکز رشد دانشگاه هرمزگان برگزار گردید.

مدرس: دکتر محمدرضا بهبودی

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

5005