بینار آموزشی « طراحی و انتخاب عناصر برند» در تاریخ یکم و دوم دیماه ۱۳۹۹ توسط مرکز رشد دانشگاه هرمزگان برگزار گردید.

مدرس: سرکار خانم دکتر ملیحه سیاوشی

 

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

5004