به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند سه ایده شامل عناوین زیر پس از بررسی های مختلف جهت شرکت در رویداد از ایده تا محصول انتخاب شده اند و مجریان می توانند جهت تکمیل ایده اقدامات خود را انجام دهند:

  • محمد علی میرزایی-طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی با حرارت غیر مستقیم
  • امیر ارسلان الهدادی-ساخت خشک کن خورشیدی ترکیبی برای خشک کردن میگو
  • پریسا دیانت-ساخت سلفون زیستی از ماکروجلبک ها

لازم به توضیح است فرآیند پرداخت مبلغ رویداد به دو طریق زیر می تواند صورت گیرد:

1- ارائه فاکتور به میزان دو میلیون و پانصد هزار تومان در ابتدا به مرکز رشد دانشگاه هرمزگان به هنگام شروع فرآیند ساخت و تبدیل ایده به محصول

2- ارائه محصول در موعد تعیین شده و دریافت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان در انتها


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

3004