توصیه می شود طرح های ارایه شده در قالب فایل های الگو (فایل های پیوست) باشد.

فایل دستورالعمل حتما مطالعه شود.

 

فایل ثبت اطلاعات ایده 

 

فایل پاورپوینت روز ارایه

 

فایل دستور العمل رویداد ایده شو

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

2005