برگزیدگان جشنواره ایده برتر سال 94

برگزیدگان جشنواره ایده برتر سال 94

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان به منظور افزایش نقش علم و فناوری و توانمند سازی و ارتقای بهره وری در بخش های گوناگون علمی و صنعتی به عنوان دبیر برگزاری جشنواره ایده برتر با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان جشنواره ایده برتر را در 5 حوزه برگزار نمود که نفرات برگزیده به شرح زیر اعلام می گردد.

برگزیدگان جشنواره ایده برتر 94
درحوزه اگر شهردار بودم چه میکردم
1 امید بازیاری
2 آرین ایرانپور
3 مبینا وطن خواه

در حوزه مدیریت آب و الگوی مصرف بهینه
1 اسماعیل جعفرزاده
2 امید بازیاری
3 ایمان نادری پور

در حوزه گردشگری
1 اعظم ناصری
2آیدا عامریان
3 امید بازیاری

حوزه محیط زیست
1 صادق مزیدی مرادی
2 علی مستقیمی
3 سیروس عابدینی

موضوع آزاد
1 غلامرضا نعمتی
2 صادق مریدی مرادی
3 نادر کمالی