نحوه ثبت ایده

نحوه ثبت ایده

ابتدا در سایت ثبت نام نمایید سپس وارد منوی ثبت ایده شده و از آنجا طبق گام های زیر ایده خود را ثبت نمایید

  1. مشخصات نماینده را ثبت کرده
  2. مشخصات ایده خود را ثبت نمایید
  3. مشخصات همکاران خود را ثبت نمایید

لازم به ذکر است  اطلاعات شما قابل ویرایش خواهد بود یعنی هر بار با نام عبوری که ساخته اید می توانید وارد اطلاعات خود شوید و آن را ویرایش نمایید.