رویداد ایده شو علوم انسانی و صنایع خلاق

رویداد ایده شو علوم انسانی و صنایع خلاق

رویداد ایده شو حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق توسط مرکز رشد دانشگاه هرمزگان با همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان و سایر مجموعه‌ های مربوطه در روز یکشنبه 18مهرماه 1400 ساعت 10-12بصورت مجازی برگزار گردید.

در این مسابقه نزدیک به 6 ایده دریافت شد. این مسابقه در یک مرحله برگزار شد ایده پردازان ایده های خود را ارائه کردند و پس از داوری نهایتا 3 ایده برتر توسط داوران معرفی شد.
ایده های برتر:
مقام نخست:کارآفرینی دیجیتال در قالب کمپین حامیان فرهنگ و هنر(جناب آقای سهیل صفا)
مقام دوم: ارایه آفلاین محتوای کاربردی و عینی و تکنیک های بکار رفته در اتاق درمان برای استفاده درمانجویان با مشکلات مشابه با حفظ اصل رازداری ( سرکار خانم عارفه سلیمانیان)
مقام سوم :بنگاه کاریابی ترک آسان(سرکار خانم زهرا رنجبر)


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

5