نحوه ارائه ایده

نحوه ارائه ایده

به اطلاع می رساند افرادی که دارای آثار هنری در حوزه صنایع دستی دریایی می باشند جهت شرکت در این مسابقه می توانند آثار خود یا به صورت ارائه شفاهی در قالب پاورپوینت یا بدون ارائه شفاهی جهت بررسی به داوران ارائه دهند.