ایده شو شماره 2 آذر 96

ایده شو شماره 2 آذر 96

این ایده شو ویژه دانش آموزان می باشد و در تاریخ 7 آذرماه 96 برگزار می شود.

موضوع ایده ها آزاد می باشد و مهلت ارسال ایده ها 23 لغایت 29 آبان ماه می باشد.

 

فایل های مرتبط جهت دریافت:

فرم ارائه ایده:

http://www.bankeideh.ir/files/8610281517267926.docx

 

فایل پاورپوینت ارائه:

http://www.bankeideh.ir/files/8533407383344477.pptx

 

فایل قوانین مسابقه:

http://www.bankeideh.ir/files/5441172778096874.docx