ایده شو شماره 1 آذر 96

ایده شو شماره 1 آذر 96

این ایده شو ویژه اعضای هیئت علمی، متخصصین و دانشجویان با موضوع توسعه مدیرییت و خدمات شهری در تاریخ 5 آذرماه برگزار می شود.

محورهای ایده شو:

محیط زیست شهری

فناوری اطلاعات و ارتباطات شهری

زیباسازی شهری

توسعه فضاسازی شهری

و موضوعات مرتبط

 

مهلت دریافت ایده ها 23 لغایت 29 آبان ماه می باشد.

 

فایل های مرتبط جهت دریافت:

فرم ارائه ایده:

http://www.bankeideh.ir/files/7898616630673566.docx

 

فایل پاورپوینت ارائه:

http://www.bankeideh.ir/files/5398270525420210.pptx

آیین نامه مسابقه:

http://www.bankeideh.ir/files/1706082799774122.docx