تاریخ ثبت نام و زمان برگزاری ایده ها

تاریخ ثبت نام و زمان برگزاری ایده ها

 تاریخ ثبت نام ایده از 15آبان تا30آبان سال 95 می باشد و اعلام نتایج اولیه 10آذر ماه اعلام می گردد .
جشنواره ایده دانش آموزی 15آذر ماه و ایده دانشگاهی 17 آذر برگزار می شود.