ایده شو با موضوع مدیریت انرژی و برق(27 بهمن ماه-1400)

ایده شو با موضوع مدیریت انرژی و برق(27 بهمن ماه-1400)

رویداد شتاب(ایده شو) با موضوع مدیریت انرژی و برق با همکاری پارک علم و فناوری و شرکت توزیع برق هرمزگان

 مهلت ارسال ایده ها از 12 لغایت 23 بهمن ماه

تاریخ برگزاری: 27 بهمن ماه 1400


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

1002