تماس با ما.

دبیرخانه مسابقه:چهارراه بصیرت، خ افروز شهابی پور، مجتمع بصیرت دانشگاه هرمزگان

تلفن:076-33758230،33758240

اطلاعات بیشتر:@irandaryahormozgan