درباره ما.

مرکز رشد دانشگاه هرمزگان با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری پارک علم و فناوری استان هرمزگان اقدام به برگزاری مسابقه ایده بازار دریایی نموده است