مرکز رشد دانشگاه هرمزگان علاوه بر حمایت از ایده ها، اقدام به برگزاری رویداد های فناورانه مانند ایده شو،از ایده تا محصول،مسابقه خلاقیت و کارگاه های آموزشی کرده است.